Szállás

Arad, Beszterce-Naszód, Bihar, Brassó, Fehér, Hargita, Kovászna és Maros megye  –  Hotel Victoria, B-dul 21 Dec. 1989/Magyar utca 54-56.

TÉrkép

Hunyad, Szatmár, Szeben, Szilágy és Temes megye – Hotel Meteor, B-dul Eroilor/Deák Ferenc sétány 29.

TÉrkép

Máramaros megye – Fulton Hotel, Sextil Pușcariu/Torony u. 10. 

TÉrkép

A versenybizottság szálláshelye az Univers T hotel, címe: Alexandru Vaida Voevod u. 53-55.

TÉrkép